Naar homepagina Elishout

secondary-internaat

Aanbod

De GO! internaten van de Vlaamse Gemeenschap staan voor deze waarden:

  • kwaliteit waarborgen door professionaliteit, zowel op pedagogisch vlak als naar opvoedingsondersteuning.
  • innovatie en creativiteit: streven naar verbetering door vernieuwing.
  • participatie: het internaat draagt participatie en inspraak hoog in het vaandel.
  • actief pluralisme: eerbied voor de ideologische, filosofische opvatting van de internen en hun ouders binnen de krijtlijnen van het neutraliteitsbeginsel. Het internaat heeft respect voor de eigenheid van de internen.
  • oog voor de maatschappelijke werkelijkheid: internen voorbereiden op deelname aan de actuele samenleving en stimuleren van het sociaal engagement.
  • totale persoon: vanuit een holistische benadering stimuleren de internaten de totale persoonlijkheidsontwikkeling.
  • waarborgen van de rechten van de minderjarige: het internaat implementeert  in alle aspecten van zijn werking  de bepalingen van het kinderrechtenverdrag.