Naar homepagina Elishout

secondary-internaat

Wie zijn we?

Ons doel is internen optimaal te begeleiden zodat zij kunnen opgroeien tot gelukkige, zelfstandige, verdraagzame, creatieve, positief kritische jongeren. 

Onze begeleiding bestaat uit studiebegeleiding en persoonlijkheidsvorming.

Ons internaatsteam is een partner in de opvoeding waarbij ieder zijn rol opneemt (intern, ouders, school). Het internaat biedt de nodige structuur en een veilige omgeving waardoor de intern er zich thuis kan voelen.

Het internaat heeft ook een pedagogische functie; het biedt studiebegeleiding, laat internen kennismaken met kwaliteitsvolle vrijetijdsactiviteiten om de eigen talenten en interesses te ontdekken en stimuleert de persoonlijkheidsvorming. Internen leren er essentiële sociale vaardigheden.

Het internaat geeft de mogelijkheid aan kinderen en jongeren om het onderwijs te volgen naar keuze in kwaliteitsvolle en adequate pedagogische omstandigheden.

Ons internaatsteam bestaat uit:

Beheerder                           

  • Hij waakt over een goede uitvoering van het pedagogisch project van het internaat en stuurt bij waar nodig, geeft uitvoering aan de reglementaire bepalingen opgelegd aan het internaat, stemt het aanbod af op de behoefte van de regio en/of haar specifieke doelgroepen, bewaakt de kwaliteit binnen het internaat, verhoogt het beleidsvoerend vermogen van het internaat ...

Opvoedend personeel                  

  • De opvoeders zijn het eerste aanspreekpunt voor de ouders en school. Elke opvoeder is tevens mentor over verschillende interne leerlingen. Hij/zij volgt de internen van nabij op, legt de eerste contacten met de school, bespreekt zijn/haar interne leerlingen op het teamoverleg...

Keukenpersoneel                            

  • Ons avondeten wordt ’s middags vers bereid in het zelfbedieningsrestaurant onder de deskundige leiding van een heuse chef-kok. Via regeneratietechnieken wordt het eten ’s avonds opgewarmd.

Poetspersoneel                                 

  • Onze poetskrachten staan in voor het onderhoud van jullie kamers en het kuisen en ontsmetten van de douches en toiletten. Opdat zij hun werk naar behoren zouden kunnen doen, is het noodzakelijk dat de kamer netjes achtergelaten wordt! Behandel hen met respect en je zal veel terug krijgen.