Naar homepagina Elishout

secondary-secundair-onderwijs

Inschrijven

Je kan je inschrijven:

Na afspraak via 02/526.56.15

Niet vergeten mee te brengen:

  • rapport van vorig schooljaar (of laatst bezochte school) met de eindbeslissing
  • identiteitskaart¬†
  • voor inschrijven in het 1ste jaar: BASO-fiche en/of toetsresultaten taal en wiskunde

Inschrijven kan enkel in het bijzijn van 1 van de ouders of wettelijke voogd. Indien u het Nederlands niet machtig bent, gelieve u te laten vergezellen van iemand die kan vertalen indien nodig.