Naar homepagina Elishout

secondary-volwassenen

Wie is wie / Contact

Naam Functie
cvo@coovi.be 02 526 51 00
Katrien Dedobbeleer
 
Directeur

Marijke De Roock

adjunct-directeur
Isis Bulté
 
Beleidsmedewerker
Kwaliteitszorg
Ombudsdienst
Ken Jacobs Technisch-Adviseur Coördinator (waarnemend)
Luc Trogh Technisch Adviseur
Hugo Moonens Technisch Adviseur
David De Freyne Preventieadviseur
Karin Vanbeneden

Secretariaatscoördinator
Cursistenadministratie
 - Specifieke Lerarenopleiding
-  Hotel- en Cateringmanagement
-  Gids-Reisleider

Personeelsadministratie

Veerle Hageman

Opleidingscoördinator syndicaal werk

Cursistenadministratie
 - Technicus in fermentatieprocessen
 - Farmaceutisch Technisch Assistent
 - Cosmetische wetenschappen

Personeelsadministratie

Lutgart Bigaré

Cursistenadministratie
 - bedrijfsbeheer, fotografie
 - bakkerij, slagerij, florist
Personeelsadministratie

Christel Raes Cursistenadministratie VDAB,
dagopleidingen voeding
Siska Oscé

Cursistenadministratie
 - hotel
 - marketing, informatica,   winkelmanagement
website

Jessie Caudron onthaal
Lieve Thollebeek Directiesecretariaat
Cursistenadministratie: boekhouden
Luc Sollie Opleidingscoördinator bedrijfsbeheer
Luc Pauwels Opleidingscoördinator Technicus in fermentatieprocessen
Tom Schaillée Opleidingscoördinator Bakkerij
David De Freyne Opleidingscoördinator Hotel
Johan Walravens Opleidingscoördinator Slagerij
Riet Jacobs Opleidingscoördinator Florist
Pieter Heremans Opleidingscoördinator Fotograaf
Annick Johannes Opleidingscoördinator Farmaceutsch Technisch Assistent
Marleen De Waele Opleidingscoördinator Gids-Reisleider
Frits Van den Abbeele Opleidingscoördinator Specifieke Lerarenopleiding
Veerle Hageman Trajectbegeleiding Specifieke Lerarenopleiding
Katrien Van den Broecke Opleidingscoördinator Marketing
Mia Goossens Opleidingscoördinator Openbare Besturen
Linda Van Leuven Opleidingscoördinator Boekhouden
Kristien Bruylandt Opleidingscoördinator Informatica
Martine Demunter Opleidingscoördinator Winkelmanagement
An Winnepenninckx Opleidingscoördinator Hotel- en cateringmanagement
Veerle Hageman Opleidingscoördinator Syndicaal werk
Goedele Van Oudenhove Opleidingscoördinator Cosmetische Wetenschappen
Bruno Van Daele ICT-coördinator